O Archiwum

O Archiwum

Marta Suchanek,
fot. ze zbiorów
Narodowego
Archiwum
Cyfrowego
O Archiwum

Archiwum Historii Kobiet to internetowa baza wiedzy na temat historii kobiet w Polsce. Znajdziesz tu m.in. biogramy działaczek emancypacyjnych i innych ważnych postaci dla historii kobiet w Polsce, opisy miejsc ważnych dla ruchu emancypacji kobiet, trasy śladami emancypantek po różnych miejscowościach
w Polsce, a także opisy herstorycznych inicjatyw realizowanych w różnych polskich miastach, miasteczkach i wsiach.

Twórczynią i administratorką Archiwum jest Fundacja Przestrzeń Kobiet. Archiwum Historii Kobiet powstało w 2014 roku jako część projektu „Historia kobiet narzędziem przeciwdziałania dyskryminacji” w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

Dziękujemy instytucjom, które wsparły Archiwum Historii Kobiet: Narodowemu Archiwum Cyfrowemu, Muzeum Historycznemu Miasta Krakowa, Muzeum Farmacji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Archiwum Narodowemu w Krakowie, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie oraz Europejskiemu Centrum Solidarności. 

 

bannerkrakow2 

 

Archiwum Historii Kolekcjonerek
Konstancja z Zamoyskich Sanguszkowa (1864-1946). Fot. Jan Mieczkowski. Ze zbiorów Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, sygn. MPK/F/VII/71.

Archiwum Historii Kolekcjonerek

Zapraszamy do Archiwum Historii Kolekcjonerek! Bohaterkami Archiwum są kobiety, które żyły w różnych epokach i warunkach, miały różne profesje i doświadczenia. Miały również różne zainteresowania i pasje, w tym kolekcjonerskie. Budowały własne kolekcje, tworzyły swoje zbiory, dbały o zbiory innych, stając się kustoszkami pamięci. W Archiwum Historii Kolekcjonerek to my chcemy zachować pamięć o tych kobietach. 

Twórczynią Archiwum jest Bernadetta Czapska. Osoby, które posiadają wiedzę na temat nieżyjących kolekcjonerek i chciałyby się nią podzielić, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: bernadettaczapska@gmail.com.

Herstoryczki

Z radością informujemy, że w ramach projektu „Historia kobiet narzędziem przeciwdziałania dyskryminacji" ukazała się książka "Herstoryczki". Książka zawiera wywiady z przedstawicielkami 15 inicjatyw herstorycznych z całej Polski.

Publikacja jest nieodpłatna, można ją zamówić pod adresem: przestrzen.kobiet@gmail.com.

Projekt „Historia kobiet narzędziem przeciwdziałania dyskryminacji" jest finansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

Herstoryczki

 

Terminarz herstoryczny 2016

Terminarz herstoryczny 2016

Z radością informujemy, że ukazał się Terminarz Herstoryczny na rok 2016. Postacie opisane w terminarzu to bohaterki inicjatyw skupionych w Sieci Herstorycznej - ogólnopolskiej sieci inicjatyw realizowanych w obszarze historii kobiet, która działa od 2014 roku. Źródłem informacji zawartych w terminarzu była m.in. wspólna publikacja sieci Szlaki kobiet. Przewodniczka po Polsce emancypantek.

Zamówienia na Terminarz Herstoryczny przyjmujemy pod adresem: przestrzen.kobiet@gmail.com.

Terminarz Herstoryczny 2016 został wydany w ramach projektu Fundacji Przestrzeń Kobiet Sieć inicjatyw na rzecz historii kobiet. Projekt dofinansowano ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

 

Szlaki kobiet

Szlaki kobiet

"Szlaki kobiet. Przewodniczka po Polsce emancypantek" to pierwsza książka, która zbiera trasy śladami historii kobiet po różnych miejscowościach w Polsce. Dotychczas udostępniałyśmy nasze prace, trasy lub szlaki osobno w różnych materiałach, a tym razem przedstawiamy je wspólnie, w jednym, bogato ilustrowanym tomie. Przedstawiamy propozycje spacerów przypominających emancypantki z Gdańska, Konina, Krakowa, Łodzi, Milanówka, Poznania, Warszawy, a także trasy śladami historii kobiet żyjących na wsiach. 

Książka jest nieodpłatna, można ją zamówić, pisząc na adres: przestrzen.kobiet@gmail.com.

 

ARCHIWUM PRZODKIŃ CZEKA NA WASZE ZBIORY!

Archiwum Historii Kobiet jest bazą wiedzy nt. historii kobiet oraz archiwum społecznym - gromadzimy, opracowujemy i udostępniamy zbiory dotyczące historii kobiet. Aktualnie pozyskujemy zbiory do kolekcji Archiwum Przodkiń. Jeśli posiadasz dokumenty lub fotografie babci, prababci lub innej ważnej kobiety z Twojej rodziny, przekaż ich skany do naszego Archiwum! Przyjmujemy tylko skany, oryginały zostają w rodzinnych kolekcjach. Można nam przekazać również nagrania z wywiadami lub wspomnieniami Przodkiń. Informacje o wymaganych parametrach technicznych skanów lub możliwości zeskanowania fotografii i dokumentów w naszym biurze można uzyskać pod adresem e-mail: przestrzen.kobiet@gmail.com. Czekamy na wiadomości od Was!

ARCHIWUM PRZODKIŃ CZEKA NA WASZE ZBIORY!
Tola Zapłatyńska. Fot. ze zbiorów Archiwum Historii Kobiet, sygn. AP 6.1.

FUNDACJA PRZESTRZEŃ KOBIET

Fundacja Przestrzeń Kobiet pracuje w obszarze historii kobiet od 2008 roku. Prowadzi kompleksowy, edukacyjny program Krakowski Szlak Kobiet, wydobywający z zapomnienia historię kobiet związanych z Krakowem, przywracający pamięć o zapomnianym dorobku kobiet, o krakowskich działaczkach emancypacyjnych i ich walce o równe prawa dla kobiet i mężczyzn. 

Po co nam historia kobiet? Wierzymy, że perspektywa emancypacyjna w pracy nad pamięcią o przeszłości jest ważna w procesie wprowadzania zmiany społecznej obecnie. Uważamy, że odzyskiwanie historii kobiet wspiera obywatelstwo kobiet, poczucie sprawczości i zaangażowanie społeczne. Jesteśmy przekonane, że obecność kobiet w przestrzeni publicznej ma wpływ na udział kobiet w życiu publicznym, decyzyjność i podmiotowość. 

 

FUNDACJA PRZESTRZEŃ KOBIET